eAstma Loading

Co to jest astma?

Definicja astmy ulegała stopniowym zmianom w miarę upływu lat. Powodem tego było lepsze poznanie oraz rozumienie mechanizmów tej choroby. Astma należy do chorób przewlekłych układu oddechowego, mających podłoże alergiczne. Jednymi z jej objawów jest m.in. świszczący oddech czy suchy kaszel. Objawy te mogą być wywołane np. przez różnego rodzaju czynniki drażniące bądź znacznie mniejszy przepływ powietrza w oskrzelach.

Astma może negatywnie wpływać zarówno na życie rodzinne, jak i zawodowe. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia, chorzy często poddawani są hospitalizacji. Dolegliwości niekiedy powodują niższą wydajność w pracy.

Astma może się pojawić w każdym wieku, przy czym zaobserwowano, że dziewczynki chorują na nią rzadziej, niż chłopcy w okresie dziecięcym. U osób dorosłych nie obserwuje się takiej zależności. Jest to choroba nieuleczalna, która regularnie doprowadza do powstania zaburzeń podstawowych funkcji układu oddechowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *