eAstma Loading

Czynniki wpływające na powstanie astmy

Za powstanie astmy odpowiadają różne czynniki, na które niekiedy można mieć wpływ poprzez określone zachowania. Zasadniczo wyróżnia się czynniki genetyczne, środowiskowe oraz inne, etiologiczne.

Na podstawie wywiadów rodzinnych stwierdzono, że zachorowalność na astmę jest większa w przypadku rodzin, w których choruje najbliższy krewny. Z tego powodu istnieje powiązanie między pojawieniem się astmy a genami. Ponadto zaobserwowano występowanie genów, które mają związek z leczeniem oraz reakcją na leczenie astmy.

Rozwój astmy może być także powiązany z obecnością alergenów. Niekiedy są to alergeny roztoczy kurzu domowego. Zagrożenie dotyczy także alergenów zwierzęcych, np. na sierść kota czy psa.

Wpływ na rozwój astmy mogą mieć też czynniki niezależne od człowieka. Do nich zalicza się np. zanieczyszczenie powietrza oraz palenie bierne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *