Objawy kliniczne astmy

Objawy kliniczne astmy

Astmatycy często uskarżają się na podobne objawy choroby. Niekiedy mogą się one nasilać na skutek różnych czynników. Zazwyczaj są to objawy odwracalne, które ustępują w formie częściowej lub całkowitej

dalej

Astma zawodowa

Astma zawodowa

Astma może pojawić się u osób w każdym wieku bądź pracujących na niektórych stanowiskach. Czasem pracownicy narażeni są na pojawienie się astmy zawodowej, wykonując określone obowiązki. Dotyczy ona osób,

dalej

Patogeneza astmy

Patogeneza astmy

Powstaniu astmy sprzyja stan zapalny układu oddechowego. Wówczas swój udział mają komórki, takie jak eozynofile, limfocyty T, mastocyty, komórki dendryczne, fibroblasty czy neutrofile. Tworzą one specyficzne mediatory, jak np. leukotrieny, histamina, tryptaza bądź chemokiny. Mediatory odpowiedzialne są za powstanie różnych zmian układu

dalej

Papierosy a astma

Papierosy a astma

Szkodliwość dymu tytoniowego jest powszechnie znana. W jednym papierosie obecne są niebezpieczne związki, które mogą przyczyniać się do powstania licznych nowotworów. Przede wszystkim dym tytoniowy

dalej

Co to jest astma?

Co to jest astma?

Definicja astmy ulegała stopniowym zmianom w miarę upływu lat. Powodem tego było lepsze poznanie oraz rozumienie mechanizmów tej choroby. Astma należy do chorób przewlekłych układu oddechowego, mających

dalej

Czynniki wpływające na powstanie astmy

Czynniki wpływające na powstanie astmy

Za powstanie astmy odpowiadają różne czynniki, na które niekiedy można mieć wpływ poprzez określone zachowania. Zasadniczo wyróżnia się czynniki genetyczne, środowiskowe oraz inne, etiologiczne.

dalej